Bliv bedre til at udtrykke dig gennem ordsprog

Det at være i stand til at udtrykke sig ordentligt og nuanceret er nødvendigt for, at man kan føle sig forstået. Dette er både vigtigt for den generelle kommunikation, men særligt når man ønsker at involvere andre i de følelser, som man går rundt med, hvilket man som menneske har behov for, så man kan føle sig forstået. Dog kan lige præcis følelser være utrolig svære at udtrykke, og det er sjældent, at man har de ord, der skal til for, at man føler, at følelserne er blevet forklaret ordentligt. Her kan det være nødvendigt at bruge metaforer og snakke i billedsprog. Hvis ikke man har flair med ord, kan det dog blive lidt en udfordring også at skulle udtrykke sig gennem billedsprog. Her er det heldigt, at en del andre har stået med samme følelser, og der er derfor udviklet en del faste vendinger og ordsprog, der kan bruges til at udtrykke forskellige følelser og uhåndgribelige ting.

 

Ordsprog er korte sætninger, der kan forklare noget abstrakt på en simpel og ofte humoristisk måde. De er altså til for, at vi som mennesker lettere kan forstå os selv og hinanden, og de er derfor også centrale i vores kommunikation med hinanden. Ordsprog vil ofte være bygget på en konkret og håndgribelig erfaring, som man har lavet i hverdagen, som så bliver brugt til at beskrive noget andet og mere abstrakt. Hvis man tænker over det, vil man faktisk hurtigt opdage, at vores sprog er så stærkt præget af ordsprog og vendinger, at man ikke engang ligger mærke til, at man bruger dem. Det ligger helt naturligt til os at bruge disse små korte sætninger, når vi skal snakke om ting, der er lidt svære, eller som blot er svære at forklare, for det behøver nødvendigvis ikke være de store følelser, der skal forklares med ordsprog, det kan også være andre ting, der bare er svære at begribe.

Forståelsen af ordsprog er vigtig i vores forståelse af hinanden

Det, at man er i stand til at bruge og forstå ordsprog, spiller en stor rolle, når man kigger på andre opfattelse af os. Det er tydeligt at se, hvordan den ene reality stjerne efter den anden bliver gjort til grin på tv, fordi vedkommende ikke forstår ordsprog eller bruger dem forkert. Da det netop er en mere billedlig måde at udtrykke sig på, kan man hurtigt komme til at danne nogle underlige og grinagtige billeder, hvis man bruger ordsprog forkert. Der er i hvert fald ingen tvivl om, at man kan ende med at blive opfattet som dum, hvis ikke man kan forstå ordsprog.

Ordsprogs mange emneområder

Som det allerede er nævnt, så bruge ordsprog til at forklare nogle mere abstrakte ting på en mere konkret og billedlig måde. Derfor vil de ofte også blive brugt, når man forsøger at forklare store følelser som kærlighed og sorg. Men ordsprog bruges også særligt, når man forsøger at forklare børn noget eller vende noget kedeligt til noget mere humoristisk.