Bliv klogere på salamanderne

Salamander – det er ikke et dyr, som vi på daglig basis ser og stifter bekendtskab med. Men de lever – og de lever også i Danmark. Salamanderen er et lille dyr, som ofte holder til i vandet i de varmere måneder. Disse bliver også kaldet vandsalamander. En salamander er kødædende, og i Danmark lever de som regelt af orme, edderkopper, snegle, og hvad de ellers lige kan finde. Det er faktisk muligt selv at fange salamandre, så du kan se dem med egne øjne – så længe de bliver sat fri igen. Hvis du ønsker at fange en salamander, så skal du finde et lille vandhul med en nogenlunde vandkvalitet og lede på bunden. Der skal søges grundigt mellem planter, og hvad der ellers kunne ligge på bunden. Det er nemligt der, at de ligger bedst i skjul for rovdyr og trusler.

De tre arter i Danmark

Det er selvfølgelig interessant først at vide lidt mere om salamandre, før man begiver sig ud for at finde dem. Faktisk er det ikke alle salamandre, der er ens. I Danmark findes der hele tre slags salamanderarter – nemlig den lille vandsalamander, den store vandsalamander og bjergsalamander. Selvom vi ikke har bjerge i Danmark, så skal sidstnævntes navn ikke lade dig snyde. Lige præcis den art bliver der faktisk flere og flere af i Danmark. Hvis du vil vide mere om de forskellige størrelser vandsalamander og bjergsalamanderen, og hvad der adskiller dem, så kan du på linket finde meget mere om de forskellige slags og læse sjove kendetegn om dem hver. Du kan ikke mindst høre selveste Sebastian Klein fortælle alt det, han mener er værd at vide om de forskellige arter. Selvom der findes tre salamander arter i Danmark, så findes der faktisk flere hundrede arter af egentlige salamandre i verden. Der er både vandlevende og landlevende arter, og de ser forskellige ud og spiser forskelligt – alt efter hvilken art det er.

Salamander eller firben?

Salamanderen kan faktisk godt ligne et firben, og derfor kan nogle hurtig komme i tvivl, om det er et firben eller en salamander, de er stødt ind i. Men der er faktisk forskel på de to dyr. For det første så tilhører firben øglerne/krybdyr og salamanderne tilhører padderne. Det er dog ikke altid, at man lige kan se det, og derfor er der også nogle fysiske forskelle man kan kigge efter:

  • Firben har skæl/tør hud og salamanderen har bar hud og kan være slimet og glat
  • Firbenets hale vil oftest være rund, hvorimod salamanderens er tyndere og mere lodret. Lidt som en spids.
  • Firbenene har klør, det har salamanderen ikke
  • Firbenet bevæger sig hurtigt og kan krybe sig afsted, og salamanderen er langsommere. Det vil altså derfor også være nemmere at fange en salamander end et firben.
  • Er det forår, så kan du være ret sikker på, at du har fundet et firben, da salamanderen stort set kun lever i vand på det tidspunkt