Sagsbehandling af §102 bosted på Sjælland

Sagsbehandlere arbejder på højtryk i de kommunale afdelinger. Når sagsbehandlere gør sig overvejelser om hvilket bosted, der er det rette til en specifik borger, kan det være fornuftigt at medtænke bostedets geografiske placering, sikre sig at bostedets leverer et kvalitativt stykke arbejde, og at bostedet danner rammen for, at borgeren kan have en så normal hverdag som muligt.

Sagsbehandlingen kræver tid

Hverdagen er travl som sagsbehandler i en kommune. Sagsbehandler arbejdet er rangeret, som et af de mest stressende jobs på landsplan. Det kan være relevant i sit arbejde, at overveje forskellige muligheder, når det rette bosted til en borger skal vælges. Geografisk placering kan betyde store besparelser i forhold til de tidsmæssige omkostninger forbundet med sagsbehandling bl.a. på baggrund af besøg på bostedet. Ofte befinder sagsbehandler sig i et tidsmæssigt pres, og vil gerne gøre det godt i forhold til alle sine borgere. En opmærksomhed på bostedernes geografiske placering, kan være med til, at lette lidt af det pres, man kan føle i hverdagen som sagsbehandler. ‘

Melius Husene er et bosted på Sjælland, og det er nemt tilgængelig via E20 motorvejen tværs gennem Sjælland. Bostedet er set i dette perspektiv yderst relevant for de Sjællandske kommuner og dele af de Fynske kommuner.

Let tilgængelig, men uden at gå på kompromis med kvaliteten

Sagsbehandleren kan med fordel lette sit daglige tidspres ved at være omhyggelig med at finde et godt bosted, som kan løfte opgaven i forhold til ens borger. Det kan være svært at vide, hvis man i forvejen ikke har et forudgående kendskab til selve bostedet. Noget af det man kan være undersøgende på som sagsbehandler er blandt andet, hvilken pædagogisk tilgang bostedet har. Bostedets pædagogiske tilgang og evne til at danne relation til borgeren er essentielt for, at borgerens ophold på bostedet kommer til at bære.

På bostedet Melius Husene arbejdes der ud fra forskellige pædagogiske tilgange, såsom anerkendelse, relationspædagogik og neuropædagogik. Medarbejderne på bostedet har forskellig uddannelsesmæssig baggrund i form af uddannelser inden for det sundhedfaglige, psykologiske, pædagogiske og det socialfaglige felt. Bostedet huser disse forskellige medarbejdere for at opnå en så helhedsorienteret indsats som muligt i forhold til borgeren. Der kan læses mere om personalets faglige og personlige kompetencer på hjemmesiden.

Hverdagen for borgeren

En sidste vigtig forudsætning for at sagsbehandleren ikke kommer på overarbejde tidsmæssigt, er at borgeren kan føle sig hjemme på bostedet. Føler borgeren sig ikke hjemme, kan det nemt ende med, og sagsbehandleren må finde et andet bosted til borgeren. Et nyt bosted, vil kræve store tidsmæssige ressourcer.

På bostedet Melius Husene bliver hverdagen for borgeren vægtet højt. Et ophold på bostedets døgntilbud byder bl.a. på ugentlige beboermøder, hvor borgeren medinddrages i hvilke aktiviteter, der laves i huset. Borgeren opfordres også til selv at vælge nogle aktiviteter, som de gerne vil bl.a. i form af fysiske aktiviteter. Det er væsentligt for bostedet, at borgeren får følelsen af, at borgeren har et hjem. Bostedet er beliggende i landlige omgivelser, og den fysiske ramme er en gård.