3D scanninger og Scan to BIM sparer tid i byggeprocesser

Det er tidskrævende arbejde at opmåle et område eller en bygning manuelt, især hvis der er mange detaljer. Med 3D scanninger kan man spare meget tid i en byggeproces. I 3D scanninger anvendes laserteknologi til at opmåle alle detaljer i tre dimensioner.

Scan to BIM er en metode, hvor man skaber en digital model af de eksisterende forhold. Men en grundig og præcis Scan to BIM får man et fuldkomment tredimensionelt billede af det opmålte område. Det giver et rigtig godt overblik, som danner et godt grundlag for den videre arbejdsproces.

En 3D laserscanning er en hurtig og præcis metode til opmåling

En 3D scanning er den hurtigste måde, hvorpå man kan opmåle og kortlægge en bygning eller et område. Man anvender 3D scanninger til kortlægning af mange forskellige typer af områder. Det kan være alle mulige typer af områder som broer, tunneler, skibe, matrikler, parkeringspladser, bygninger og bygningsdele.

Det har mange fordele at anvende 3D scanninger fremfor en manuel opmåling. Dels er en manuel opmåling meget tidskrævende, og ofte skal man ud efterfølgende for at foretage ekstra kontrolmålinger. Herudover skal man også indsætte sine opmålte data i et 3D tegneprogram. Hvis man anvender den metode, vil bygherren derfor få en større udgift til opmåling og dokumentation.

Når man anvender 3D scanninger, får man nogle meget præcise målinger. En 3D laserscanner kan måle med en præcision på under 1 mm over afstande på op til 70 meter.

En 3D model giver et godt overblik

Med Scan to BIM bruger man en 3D scanning, som man konverterer til en 3D BIM model. Det er en særdeles effektiv måde, hvorpå man hurtigt og præcist kan registrere og dokumentere de eksisterende forhold. Man får en model, der viser forholdene på en visuel let forståelig måde.

3D laserscanninger bruges meget af ingeniører, arkitekter og bygherrer. Man kan spare meget tid, som man ellers skulle bruge på opmåling og fotoregistrering. Opmåling og dokumentation med 3D laserscanner og Scan to BIM er utrolig hurtig og effektiv. Det betyder, at man får mulighed for hurtigt at se byggeprojektet i sin helhed.

Med en 3D model kan man let danne sig et overblik over de eksisterende forhold. Med Scan to BIM konverteres de opmålte punkter hurtigt til en tredimensionel model af det opmålte område. Den tredimensionelle model giver et meget præcist og overskueligt billede af, hvordan projektet ser ud i sin helhed.

Undgå dyre byggefejl med Scan to BIM

Under en byggeproces er det vigtigt, at man undervejs i forløbet kontrollerer, om byggeriet følger de originale tegninger. Ellers risikerer man, at man opdager en byggefejl for sent i forløbet. Så skal man bruge mange ressourcer på at udbedre fejlen, og byggeriet bliver forsinket. Selv en lille byggefejl kan ende med at komme til at koste mange penge.

Hvis man løbende registrer byggeriet med en 3D scanner, kan man undervejs sammenligne byggeriet med modellen. Med Scan to BIM får man sin model med det samme, så man kan nå at reagere i tide, hvis man opdager en fejl. Derved vil man kunne spare meget tid og mange ressourcer.